Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti

Cilji projekta so uveljavitev določil Zakona o preprečevanju nasilja v družini na področju zdravstvene dejavnosti ter povečanje znanja in kompetenc zdravstvenih delavcev pri delu z žrtvami nasilja v družini. Partnerji projekta razvijamo dvodnevno izobraževanje, ki je usklajeno s Strokovnimi smernicami pripravljenimi na MZ RS.

Pomoč žrtvam - zloženke, brošure, priročniki

Zdravstveni delavci pri svojem delu lahko pomagajo žrtvam nasilja v družini na različne načine. Na naši spletni strani so vam na voljo priročniki, zloženke in brošure na katere lahko opozorite žrtve nasilja.

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko