Informacije

Zloženka: Niste krivi, niste sami. Pomoč obstaja, spregovorite!

V teh dneh smo v okviru projekta POND_SiZdrav v zdravstvene ustanove po vsej Sloveniji distribuirali 1,5 milijona izvodov zloženke »Niste krivi, niste sami. Pomoč obstaja, spregovorite!«.  Zloženka je namenjena žrtvam nasilja in njihovemu ozaveščanju, kaj je nasilje in kje lahko poiščejo pomoč. Eno izmed sporočil zloženke je tudi to, da se lahko obrnejo tudi na zdravstveno osebje, ki ima ustrezna znanja in pristojnosti, da jim pomaga pri iskanju rešitev ter nudi informacije o različnih oblikah pomoči in podpore v primerih nasilja v družini.

Vse zdravstvene delavce vljudno prosimo, da izvode zloženke postavijo na vidno mesto na svojem delovišču. V kolikor zloženke še niste prejeli ali pa bi si želeli večje število zloženk za svoja delovišča, jih lahko prevzamete na Zdravniški zbornici Slovenije. Kontakt: marija.cimperman@zzs-mcs.si.

Ogled zloženke.

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko