Informacije

Zbornik zaključne konference: Zdravstvo – pomemben člen pri preprečevanju nasilja v družini

Ob zaključni konferenci je izšel zbornik prispevkov različnih avtorjev z naslovom Zdravstvo – pomemben člen pri preprečevanju nasilja v družini. Namenjen je vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z žrtvami nasilja v družini. Zbornik na nek način zaokrožuje izobraževalno platformo, ki smo jo zastavili v okviru projekta POND, in je dosegljiv tako v tiskani kot elektronski obliki. Najdete ga na tej povezavi

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko