Informacije

Zaključna konferenca projekta POND - Zdravstveni sistem je pogosto prvi, na katerega se žrtve nasilja obrnejo po pomoč

V Ljubljani, 2. junija 2016 – V okviru projekta POND smo uspešno vzpostavili izobraževalno platformo in zaključili projekt z 20 ciklusi dvodnevnih izobraževanj (predavanja in delavnice) za zdravstveno osebje, v okviru katerih smo izobrazili čez 2200 zdravstvenih delavcev. Cilj izobraževalne platforme je bil podpreti zdravstveno osebje v veščinah in znanjih, potrebnih za ustrezno obravnavo in prepoznavo žrtev nasilja v družini.

Vodja projekta POND, dr. Lilijana Šprah, je ob temi projekta dejala: »Zdravstveno osebje se lahko v verigo akterjev na področju odkrivanja in preprečevanja nasilja v družini (NVD) bolj učinkovito vključi le opremljeno z dovolj znanja in s komunikacijskimi veščinami, kar je predpogoj za ustrezno ter pravočasno ukrepanje. V Sloveniji imamo na voljo le omejen obseg izobraževanj, ki se ne izvajajo sistematično in tudi niso dostopna širšemu krogu zdravstvenih delavcev. To vrzel je lani začela zapolnjevati multidisciplinarna izobraževalna platforma POND s strokovnimi izobraževanji, usmerjenimi predvsem v povečevanje kompetenc prepoznavanja NVD, v seznanjanje z ustrezno obravnavo NVD in v spodbujanje sodelovanja zdravstvenih delavcev v multidisciplinarnih timih. Izobraževanja so bila med udeleženci dobro sprejeta in ocenjena kot koristna v smislu pridobljenega širšega razumevanja področja ter znanja o NVD in izboljšanja veščin ter kompetenc prepoznave in obravnave NVD.«

Asist. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., Zdravstveni dom Ljubljana Vič – Rudnik, je opozorila na zdravstvene posledice nasilja v družini: »Zdravstveni sistem je pogosto prvi, na katerega se žrtve nasilja obrnejo po pomoč. Nasilje v družini se dogaja skrito, za štirimi stenami doma, ki naj bi bil najvarnejše okolje. Posledice, ki jih pušča pri žrtvah nasilja, četudi so samo opazovalci, so kratkoročne, dolgoročne in vseživljenjske. Otroci, ki so žrtve ali samo priče nasilja, v odraslem življenju pogosto postanejo povzročitelji ali žrtve nasilja. Krog nasilja lahko prekinemo samo z ozaveščanjem, z izobraževanjem in z ničelno toleranco do nasilja.​ Zdravniki družinske medicine imamo pogoste in kontinuirane stike s svojimi bolniki, ki so izjemna priložnost za prepoznavanje in odkrivanje izpostavljenosti nasilju v družini.«

Dževada Popaja in Natalija Gregorič, Emma, ter Adil Huselja iz Sindikata policistov Slovenije so opozorili na pomen multidisciplinarnega in medinstitucionalnega sodelovanja pri obravnavi nasilja v družini. Na predavanjih in delavnicah projekta POND se je namreč izkazalo, da so vzroki za dokaj nizko število prijav suma nasilja v družini s strani zdravstvenih delavcev, kot tudi za njihovo skromno udeležbo na  multidisciplinarnih timih, tako na osebni ravni kot v delovnem okolju in pomanjkljivih sistemskih rešitvah. Nujno je, da vsaka posamezna institucija v zdravstvu izdela strategijo ravnanja v takšnih primerih, ki mora biti usklajena z aktualno zakonodajo. Vse zaposlene v zdravstvu je treba čim prej seznaniti z njihovimi zakonskimi obveznostmi in odgovornostmi. Multidisciplinarno sodelovanje različnih institucij je izhodišče za zaščito najšibkejših članov naše družbe pred nasiljem in posledično za zniževanje tolerance do nasilja.​

 

Projekt POND_SiZdrav je v februarju 2015 pričel izvajati konzorcij projektnih partnerjev, sestavljen iz Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Zdravniške zbornice Slovenije, Centra za socialno delo Maribor, Zavoda Emma (Center za pomoč žrtvam nasilja) in St. Olavs University Hospital, Forensic department Brøset, Centre for research and education in forensic psychiatry. Projekt se bo končal junija 2016. Vanj je vključenih čez 60 projektnih članov (raziskovalci z različnih področij; zdravniki različnih specialističnih smeri; strokovnjaki s področja komunikacije, pedagogike, informacijsko-komunikacijske tehnologije idr.; socialni delavci; predstavniki NVO). Eden ključnih ciljev projekta je tudi vzpostavitev interdisciplinarnega izobraževalnega programa za povečevanje kompetenc zdravstvenega osebja pri prepoznavanju in obravnavanju žrtev nasilja v družini. V okviru usposabljanj zdravstvenih delavcev bo pozornost namenjena tudi vidikom prepoznavanja in obravnavanja žrtev nasilja v družinah ranljivih skupin (med migranti, Romi, brezposelnimi, starejšim, ruralnim prebivalstvom).

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko