Informacije

Na zaključni konferenci projekta POND predstavljeni še ključni rezultati projekta o prepoznavi in obravnavi žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti

Za nami je zaključna konferenca projekta POND, ki je 2. junija 2016 potekala v Domus Medica, in izdan zbornik zaključne konference, oba z naslovom Zdravstvo – pomemben člen pri preprečevanju nasilja v družini. Konferenca, ki se je je udeležilo 216 udeležencev, je bila namenjena najširšim strokovnim in laičnim javnostim, ki se pri svojem delu srečujejo z nasiljem v družini.

Na konferenci so bili predstavljeni ključni rezultati projekta POND, zdravstvene posledice nasilja v družini, kako se povezujeta mejna osebnostna motnja in nasilje v družini, kako lahko tudi zobozdravstvo prepozna in ukrepa ob sumu nasilja v družini, kakšen je pomen multidisciplinarnega in medinstitucionalnega sodelovanja pri obravnavi nasilja v družini in kakšni so primeri dobrih praks iz Norveške.

V okviru projekta POND smo izvedli 20 dvodnevnih izobraževanj. Pri tem smo veseli dobre udeležbe, saj se je izobraževanj udeležilo 2052 udeležencev, od tega 687 zdravnikov. Izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev, ki pri svojem delu prihajajo v stik z žrtvami nasilja v družini, so potekala po strokovnih smernicah za obravnavno otrok, žrtev zlorab in nasilja, odraslih žrtev nasilja vse od septembra 2015 do maja 2015.

Povezava do zbornika zaključne konference

Objave v medijih

Objavljeni konferenčni prispevki

WP_20160602_13_05_33_Pro

Novinarska konferenca ob zaključni konferenci projekta POND_Si Zdrav z naslovom »Zdravstveni sistem je pogosto prvi, na katerega se žrtve nasilja obrnejo po pomoč«.

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko