Informacije

WONCA o nasilju v družini

V okviru Mednarodne interesne skupine za nasilje v družini pri Svetovnem združenju zdravnikov družinske medicine WONCA so izdali obvestilo tudi o POND projektu, ki ga je na konferenci  ‘Family violence: where do we stand in research & education?’ v Nijmegenu v mesecu aprilu predstavila asist.dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., spec. druž. med. Predstavite v si lahko ogledate tukaj.

Na straneh  12 in 17  njihovega elektronskega biltena (PDF; Velikost: 10MB) so predstavljeni rezultati projekta POND in  primeri dobre prakse usposabljanja iz področja prepoznave in obravnave nasilja v družini med katere je uvrščeno tudi izobraževanje POND.

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko