Informacije

Izšla je tematska številka Socialno delo - O nasilju v družini

Izšla je tematska številka Socialno delo - O nasilju v družini, kjer so objavljeni tudi strokovni in raziskovalni prispevki iz izsledkov raziskave, opravljene v sklopu projekta POND_SiZdrav.

Jana Šimenc
"Vsi smo preobremenjeni, zdaj pa še to": Pogledi zaposlenih v socialnih in zdravstvenih službah na (ne)sodelovanje v multidisciplinarnih timih v primerih nasilja v družini - 27, (Povzetek)

Duška Knežević Hočevar
Nasilje v družinah v okoljih, kjer “vsak vsakega pozna”; nekateri premisleki - 39, (Povzetek)

Sanja Cukut Krilić
»Ko pa govorimo o Romih, to je pa čisto drugačna kultura«: o nasilju v družinah Romov - 55, (Povzetek)

Mojca Vah Jevšnik
Vpliv migracijskega statusa na ranljivost žrtev nasilja v družini - 67, (Povzetek)

Melita Zver Makovec
"Izzivala me je": o povzročiteljih nasilja in delu z njimi - 77, (Povzetek)

Intervju: Lilijana Šprah
Vpogled v delo drugega je za marsikoga kot vpogled v novo vesolje - 95

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko