Informacije

Nasilje v družini je izziv za družinsko medicino

Zdravstvenim službam je dodeljena ključna vloga. V skladu s temi dokumenti naj se nasilje v družini obravnava kot prednostni javnozdravstveni problem zaradi njegovih kratkoročnih in dolgoročnih posledic za posameznike, družine, skupnosti, zdravstvene sisteme in države – tudi na globalni ravni. Nasilje v družini je bolj pogosto kot epidemije kroničnih bolezni in ga je mogoče preprečiti, kar predstavlja izziv tudi za družinsko medicino.

Po podatkih o globalni prevalenci nasilja iz leta 2010 je 35 % žensk doživelo tekom svojega življenja fizično in/ali spolno nasilje s strani partnerja ali spolno nasilje s strani osebe, ki ni bila njen partner (WHO, 2013). Študija WHO o zdravju žensk in nasilju v družini, ki je bila izvedena v več državah, je pokazala, da je izkušnja fizičnega ali spolnega nasilja povezana z večjim nadzorom s strani intimnega partnerja. Psihološko nasilje pomembno poveča prevalenco nasilja v družini; kvalitativne raziskave dosledno ugotavljajo, da ženske čustveno zlorabo ocenjujejo kot bolj uničujočo v primerjavi s fizičnim nasiljem (WHO, 2005).

Nasilje v intimnih partnerskih odnosih (NIPO) je najbolj pogosta oblika nasilja v družini in vpliva tudi na otroke in starejše v družini. Nasilje lahko negativno vpliva na fizično, duševno, spolno in reproduktivno zdravje žensk in lahko poveča ranljivost za HIV (WHO, 2013). Učinek nasilja na otroke je povezan z višjo stopnjo umrljivosti dojenčkov in otrok ter z bolehnostjo (WHO, 2013). Otroci, ki so priča nasilju v družini, imajo pogosteje vedenjske in čustvene težave, ki so lahko povezane s povzročanjem ali izkušnjo nasilja v družini kasneje v življenju (Coker at al., 2000; Coker et al., 2002). Nasilje nad starejšimi povečuje njihovo krhkost, poslabšuje kronične bolezni in povečuje smrtnost.

Stroški zdravstvene in socialne oskrbe ter ekonomski stroški so izjemno veliki (Tjaden P et al., 1998).

Poziv k ukrepanju vsem fakultetam in akademijam na področju družinske medicine ter vsem pridruženim mrežam v primarnem zdravstvu​ (PDF; Velikost: 142kB)

Priporočila WONCA (PDF; Velikost: 74kB)

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko