Informacije

Izobraževanja o nasilju v družini: kako naprej?

V maju so se iztekla še zadnja izobraževanja, ki smo jih v okviru projekta POND organizirali brezplačno za vse zdravstvene delavce. Te dni prejemamo klice tistih, ki se jim ni uspelo udeležiti povsem zasedenih izobraževanj. Zato smo z mislimi že v jeseni, ko bomo pod okriljem Zdravniške zbornice Slovenije skušali organizirati predavanja in delavnice tako za zdravnike kot tudi druge zdravstvene delavce. Prosimo vas, da redno spremljate našo spletno stran, kjer bomo v kratkem objavili jesenske in zimske termine izobraževanj http://www.prepoznajnasilje.si/izobrazevanja

Zavedamo se, da ste zdravstveni delavci ključni pri celostni obravnavi žrtev nasilja, zato si bo projektna skupina tudi v prihodnosti prizadevala za ustrezno dostopnost do izobraževanj. 

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko