Arhiv novic

Projekt POND in izsledki raziskave predstavljeni na III. mednarodni znanstveni konferenci z naslovom »IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE«, 29. in 30. 6. 2015

by Igor Klančišar | jul 02, 2015
Raziskovalke Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU so v dveh ločenih prispevkih predstavile vidik zdravstvenega osebja glede pomena in potreb po njihovem izobraževanju o prepoznavi in obravnavi žrtev nasilja v družini ter prav tako vidik in pričakovanja žrtev nasilja v družini ob stikih z zdravstveno dejavnostjo. Oba prispevka sta dostopna na povezavi tukaj in tukaj.

Leave a comment

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko