Dinamika nasilja v družini

Dinamika nasilja v družini

Pri nasilju v družini in intimno partnerskih odnosih prihaja vedno v ospredje potreba povzročitelja nasilja po premoči in kontroli žrtve.  Za nasilje v odnosih je značilna dinamika ponavljajočih se obdobij. Dinamiko si lahko predstavljamo v obliki kroga. 

Nasilje se najpogosteje stopnjuje. Praviloma se začne s psihičnim nasiljem, ki se nadaljuje z ekonomskim, fizičnim in spolnim nasiljem. Lahko se torej začne z neprestanim zmerjanjem, verbalnim poniževanjem, nadaljuje s klofuto ali brco, po kateri je žrtev zmedena, v njej se sprožijo občutki jeze, strahu, samote, otrplosti, žalosti. Po prvem incidentu žrtev dogodek ponavadi zanika. Zanika njegovo težo, ga potisne stran od sebe. Razume in opiše ga, kot trenutek izgube nadzora med prepirom. Vendar postopoma postaja odnos vse bolj nasilen. Najprej verbalno (prepovedi, poniževanja, omejevanja, kritiziranje, postavljanje vse večjih zahtev), ekonomsko, nato ponovno fizično ali spolno nasilje in krog se zavrti. Oblike in intenzivnost nasilja se izmenjujejo; lahko je tudi prisotna zgolj posamezna oblika nasilja. Pri nasilju gre tudi za zmanjševanje življenjskega prostora, samozavesti in moči žrtvi nasilja.

Obdobja v krogu nasilja

  1. V prvem obdobju dvigovanja napetosti žrtev poskuša napetost zmanjšati tako, da predvideva razpoloženje povzročitelja in ga ne želi vznemirjati ter mu dajati razloge za izbruhe nasilja. Vendar z naraščanjem napetosti izgubi nadzor.
  2. V drugem obdobju rastoče napetosti je le ta prevelika, žrtev pa krivi sebe, ker ji/mu s svojimi prizadevanji in dejanji ni uspelo preprečiti nasilja. Napetost preraste v nasilje.
  3. Izbruhu nasilja sledi obdobje obžalovanja. Povzročitelj/ica nasilja ji/mu govori, da jo/ga potrebuje in ji/mu obljublja, da se bo poboljšal/a. Tudi žrtvi je žal, verjame njegovim/njenim obljubam in meni, da lahko poskrbi zanj/o. 
  4. Obdobju obžalovanja tako sledi obdobje nežnosti – imenovano tudi »medeni tedni«. Razumevanje med povzročiteljem in žrtvijo je prisotno, nasilje je odsotno. Pri partnerskem odnosu je odnos navidezno takšen, kot je bil na začetku njune veze. 
Ko pride zopet do obdobja naraščanja napetosti, poskuša žrtev naredit vse, da bi nasilje preprečila - in krog je sklenjen.
dinamika-nasilja_krog-nasilja
Dinamika nasilja v družini in intimnopartnerskih odnosih ima, če ne pride pravočasno do prekinitve odnosa, tendenco naraščanja in poslabšanja. Predvsem se krog zavrti v vse krajših intervalih in eksplozije nasilja so vse bolj intenzivne. V najskrajnejši obliki nasilje v družini privede do umora.

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko