Zakonodaja

Področje obravnave nasilja v družini

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Priročnik

Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok

(PDF dokument; velikost: 3MB)


Zbornik

Zbornik Vesna

(PDF dokument; velikost: 3,2MB)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko