Informacije

Informacije

Sprejet osnutek resolucije o globalnem akcijskem načrtu SZO o medosebnem nasilju

petek, 12. februar 2016

29. januarja so se vlade na 138. zasedanju izvršnega odbora SZO dogovorile o osnutku resolucije Globalni akcijski načrt SZO za okrepitev vloge zdravstvenega sistema pri nacionalnem večsektorskem odzivanju na problematiko medosebnega nasilja, zlasti nad ženskami, deklicami in otroki (WHO global plan of action to strengthen the role of the health system within a national multisectoral response to address interpersonal violence, in particular against women and girls, and against children).

V javni razpravi novela Zakona o preprečevanju nasilja v družini

sreda, 03. februar 2016

Na ministrstvu so pripravili novelo zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki bo v javni razpravi mesec dni

Zdravniki odkrijemo povprečno le eno od 20 žrtev nasilja v družini

sreda, 20. januar 2016

Za nami je opravljenih 8 izobraževanj na katerih smo s predavanji in delavnicami opolnomočili okoli 800 zdravstvenih delavcev na področju prepoznave in obravnave nasilja v družini pri osebah, ki prihajajo v stik z zdravstveno službo.

Kakšni so dejansko stroški nasilja?

torek, 19. januar 2016

Ekipa European Institute for Gender Equality’s gender-based violence team, je v letu 2014 izdelala poročilo, ki vsebuje metodološko analizo stroškov nasilja na podlagi spola in nasilju med partnerjema, s preučevanjem različne literature in študij.

Pripoved medicinske sestre, ki je po 25 letih izstopila iz kroga nasilja

ponedeljek, 18. januar 2016

25 let sem preživljala nasilje. Močno me je zaznamovalo. Ne samo v duši, brazgotine so vidne po vsem telesu. In ni jih malo. Zdravstvene posledice moževega nasilja mi onemogočajo ponovno zaposlitev: oboževala sem svoj poklic medicinske sestre. V službi ni nihče vedel, zaznal ali prepoznal, kaj preživljam doma. Vidne poškodbe sem skrivala z obleko, našla izgovore … Tudi sama nisem iskala pomoči: pred sodelavci me je bilo sram, strah. Skrajno sem bila izčrpana, ponižana, brez moči. Po enem hujših nasilnih izbruhov nekdanjega partnerja sem potrebovala zdravstveno oskrbo na travmatološkem oddelku. Še danes sem hvaležna zdravniku, ki je podal prijavo na policijo. Ravnal je strokovno in me podprl. Odločilno je prispeval, da sem zapustila nasilnega moža. Mogoče bo moja zgodba opogumila tudi druge žrtve nasilja v družini, da bodo prej spregovorile, naredile spremembo.

Norveški partnerji o projektu POND

torek, 01. december 2015

Tudi Norveški partnerji so se razpisali o projektu POND v Sloveniji.

Dnevi boja proti nasilju v družini

četrtek, 26. november 2015

Te dni obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami (25. november). Največ nasilja se dogaja za štirimi stenami domov.

PRIPOROČAMO V BRANJE: OČIM IN PANKRT

četrtek, 26. november 2015

Kar nekaj knjig se loteva tematike nasilja v družini, knjiga Očim in pankrt pa do obisti razodeva čustva žrtve, kot tudi odnos nasilneža (očima) do vseh družinskih članov.

NAPOVEDNIK: 16 dni akcij proti nasilju nad ženskami

sreda, 25. november 2015

Vsako leto med 25.11. in 10.12. obeležujemo 16 dni aktivizma proti nasilju nad ženskami. Organizacije, ki delujejo na tem področju so pripravile skupen napovednik načrtovanih dogodkov.

Okrogla miza: Zamolčano nasilje nad otroci v družinskem okolju

nedelja, 15. november 2015

Vabljeni na okroglo mizo, ki bo v sredo, 18.11.2015, ob 18.00, v prostorih atrija ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana

ŽRTEV NASILJA SE LAHKO ZAUPA TUDI ZDRAVNIKU/ZDRAVNICI

torek, 15. september 2015

V Ljubljani, 15. september 2015 - Zdravstveni delavci predstavljajo pomemben člen v verigi prepoznavanja in obravnavanja nasilja v družini, saj imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju žrtev nasilja, ustreznem ukrepanju ter nudenju pomoči. Namreč, izpostavljenost nasilju v družini lahko resno ogroža tako telesno kot duševno zdravje žrtve, posledice pa so velikokrat tudi dolgotrajne. Nasilje v družini tako razumemo tudi kot javnozdravstveni problem, ne zgolj družbeni problem.

Prvo izobraževanje o Prepoznavi in obravnavi žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti bo potekalo od 18. do 19. septembra 2015

torek, 15. september 2015

Namen izobraževanja je zdravstveno osebje opremiti z znanjem in komunikacijskimi veščinami za izboljšanje prepoznavanja in obravnavanja žrtev nasilja v družini v sklopu zdravstvene dejavnosti...

Nena Kopčavar Guček: Pristojnosti zdravstvenih ustanov na področju preprečevanja nasilja v družini

petek, 15. maj 2015

Zdravstvene ustanove na ravni osnovnega/primarnega zdravstvenega varstva so vstopna točka posameznic in posameznikov v zdravstveni sistem. V zvezi z nasiljem v družini so prav družinski/ splošni zdravniki in zdravnice, poleg pediatrinj in pediatrov, ginekologinj in ginekologov ter psihiatrinj in psihiatrov, še posebej izpostavljeni ...

Mirjam Kline: Ko se družina sreča z nasiljem – z vidika zdravnika

četrtek, 14. maj 2015

Nasilje v družini je opredeljeno v Kazenskem zakoniku in v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini. O nasilju govorimo takrat, ko storilec v družinski skupnosti, ki je lahko tudi druga trajnejša skupnost, z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja iz skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje, ga prisiljuje k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih pravic v skupnosti spravlja v podrejen položaj.

Zdravstveni svet potrdil Strokovne smernice za obravnavo nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti

ponedeljek, 11. maj 2015

Zdravstveni resor je zavezan k izvajanju predpisov po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini, kamor sodi tudi izvajanje izobraževanja zdravstvenih delavcev o nasilju v družini. Temelj izobraževanja so "Strokovne smernice za obravnavo nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti", ki jih je pripravila delovna skupina na Ministrstvu za zdravje in jih je 1. 4. 2015 potrdil Zdravstveni svet.

Zanima nas vaše mnenje!

ponedeljek, 11. maj 2015

Slika 2 Eden ključnih ciljev projekta je vzpostavitev interdisciplinarnega izobraževalnega programa za povečanje kompetenc zdravstvenega osebja pri prepoznavanju žrtev nasilja v družini. Vljudno vas vabimo, k sodelovanju pri raziskavi, s pomočjo katere bodo pridobljena nekatera ključna izhodišča za pripravo usposabljanj in izobraževalnih vsebin, namenjenih zdravstvenemu osebju.

Nasilje v družini je tudi javnozdravstveni problem

četrtek, 07. maj 2015

Zdravstveni delavci so pomemben člen v verigi prepoznavanja in obravnavanja nasilja v družini, saj imajo ključno vlogo pri prepoznavanju žrtev nasilja, ustreznem ukrepanju , nudenju pomoči in zaščite. Poleg akutnih poškodb, prispeva nasilje v družini k številnim kroničnim obolenjem in zdravstvenim težavam. Znano je dejstvo, da izpostavljenost nasilju v družini resno ogroža tako telesno kot duševno zdravje žrtve. Tudi otroci, ki so le prisotni ob primerih nasilja v družini, imajo pogosteje zdravstvene težave. Nasilje v družini tako razumemo tudi kot javnozdravstveni problem.

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko